ریبون
لیبل

شهر لیبل و ریبون

 

شهر لیبل و ریبون به عنوان یک مجموعه ی تولیدی-بازرگانی از سال 1395 شروع به فعالیت تخصصی در زمینه ی تولید انواع برچسب های کاغذی-متال-حرارتی-شبرنگ-پشت متال-ساده-PVC و چاپی و واردات در زمینه ی انواع ریبون های Wax-Wax Resin-Resin وتاریخ زن (Hot Foil) کرده است .